Xem tuổi vợ chồng: Chồng tuổi Bính Thìn hợp tuổi nào tốt?

Chồng Cấn lấy vợ Cấn – được Địa lợi (tốt vừa phải)

Chồng Cấn lấy vợ Cấn – được phúc (thật tốt)

Chồng Can cưới vợ Kun: có được sinh khí (thật tốt)

Chồng Càn lấy Đoài – lấy Duyên Niên (tốt)

Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm: Lục Sát (xấu).

Chồng Càn lấy vợ Chấn – bị Ngũ quái (rất xấu).

Chồng Cấn lấy vợ Bính Dần – Hoại (Rất xấu)

Chồng Cấn lấy vợ Ly: Kiện thọ (nửa xấu)

Xem tuổi vợ cung Khảm lấy chồng tốt hay xấu:

Chồng Khảm lấy vợ Khảm: Được cung phụng (Vừa phải)

Chồng Khảm lấy vợ Chấn – lấy bác sĩ Thiên (tốt quá)

Chồng Khảm lấy vợ Thái Dương: được cuộc sống tràn trề sinh khí (thật tốt)

Chồng Khảm lấy vợ Ly – được phúc (thật tốt)

Chồng tuổi Khảm lấy vợ tuổi Càn: Lục Sát (thật xấu)

Chồng Khảm lấy vợ Cấn: bị Ngũ quái (nên xấu).

Chồng Khảm lấy vợ Khôn: Tuổi Sửu (Nửa xấu)

Chồng Khảm lấy vợ Đoài: Họa hại (Rất xấu)

Chồng tuổi Cấn lấy người nữ, tốt hay xấu:

Chồng tuổi Cấn lấy vợ tuổi Cấn: Phục vị (trung bình tốt)

Chồng Cấn lấy phụ nữ tuổi Cấn: có được thần y (tốt quá)

Chồng Cấn lấy nữ cung Khôn: sinh khí (vượng phu ích tử)

Chồng lấy vợ cung Đoài được không: lấy được Duyên Niên (tốt).

Chồng Cấn lấy vợ cung Khảm: Bị Ngũ quái (xấu).

Chồng Cấn lấy vợ Chấn – bị Lục sát (thê thảm)

Chồng tuổi Cấn lấy vợ cung Tốn: Kiện thọ (nửa xấu).

Chồng tuổi Cấn lấy vợ chỗ Ly: bị hại (rất hại).

Chồng tuổi Chấn lấy vợ thuộc cung nào, tốt hay xấu:

Chồng Chấn lấy vợ Chấn – được hưởng vinh hoa (trung bình tốt)

Chồng Chấn lấy vợ Khảm – Lấy được bác sĩ Thiện (tốt quá)

Chồng Chấn lấy vợ Ly: được sinh khí (thật tốt)

Chồng tuổi Chấn lấy vợ tuổi Cấn: Lục Sát (thật xấu)

Chồng Chấn lấy vợ Cấn: bị Ngũ quái (xấu quá).

Chồng Chan cưới vợ Kun: hư (rất xấu)

Chồng Chấn lấy vợ Tôn: hư (rất xấu)

Chồng Chấn lấy vợ Đoài: Kiếp Tài (nửa xấu)

Người chồng thuộc cung Mặt trời kết hôn dù tốt hay xấu:

Chồng cung Thái Dương lấy vợ cung Thái Dương: được cung phụng (trung bình tốt).

Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm: được Sinh khí (là tốt).

Chồng Tốn lấy vợ Chấn – lấy Phước Đức (tốt)

Chồng Tôn lấy vợ Ly – lấy thuốc Thiện (hay quá)

Chồng Tôn lấy vợ Càn: hư (rất xấu)

Chồng Tốn lấy vợ Cấn: Cực hình (dở dở ương ương)

Chồng trời lấy vợ cung Khôn – bị Ngũ quái ám (xấu quá).

Chồng Tốn lấy vợ Đoài – bị Lục sát (xấu quá).

Chồng tuổi Ly lấy vợ tốt hay xấu:

Chồng tuổi Ly lấy vợ tuổi Ly: Được cung phụng (Vừa phải)

Chồng tuổi Ly lấy vợ tuổi Khảm – được Phước đức (tốt)

Chồng Ly lấy vợ Chấn: Sinh khí (thật tốt).

Chồng Ly lấy vợ Tốn: Đưa Thiện đi khám (tốt quá)

Chồng Ly lấy vợ Càn: bị Tuyệt mạng (nửa xấu).

Chồng Ly lấy vợ Cấn: hư (rất xấu)

Chồng Ly lấy vợ Khôn – bị Lục sát (xấu)

Chồng Ly lấy vợ Đoài – bị Ngũ quái (rất xấu).

Chồng cung Khôn lấy vợ tốt hay xấu:

Kun triều đình chồng cưới vợ cung điện Kun: nhận được một bài dịch vụ (một nửa tốt)

Chồng cung Khôn lấy vợ cung Càn: lấy Duyên Niên (tốt)

Chồng Kun cưới vợ Cấn: có được sinh khí (thật tốt)

Chồng Khôn lấy vợ Đoài: lấy thuốc Thiên (tốt quá)

Chồng Kun lấy vợ Chan: hư (rất xấu)

Chồng Khun lấy vợ Khăm: bị chết oan (dở dở ương ương)

Chồng Kun lấy vợ Sun: hư (rất xấu)

Chồng Khun lấy vợ Ly – bị Lực giết chết (quá quắt)

Chồng Đoài lấy vợ có điềm báo gì, tốt hay xấu?

Chồng Đoài lấy vợ Đoài – Phục vị (Vừa phải)

Chồng Đoài lấy vợ Cấn: có phúc (được thì tốt)

Chồng Đoài lấy vợ Cấn: được Duyên Niên (tốt).

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn: sinh khí (thật tốt).

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Chấn: bị thê tử (nửa xấu).

Chồng Đoài lấy vợ Khảm: hư (rất xấu).

Chồng cung Đoài lấy vợ cung Tốn: bị Lục sát (xấu quá).

Chồng cung Đội lấy vợ cung Ly: bị Ngũ quái (xấu quá).

Xem thêm:

Xem tuổi vợ chồng có hòa hợp theo Thiên Can Địa Chi không.

Xem tuổi vợ chồng theo ngũ hành.

#Xem #tuổi #vợ #chồng #theo #Cung #Mệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.