Đất phi nông nghiệp là loại đất được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Vậy khi sử dụng đất phi nông nghiệp có phải nộp thuế không và thuế đất phi nông nghiệp là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông tin liên quan đến nhóm đất này.

Thuế đất phi nông nghiệp là gì?

Thuế sử dụng đất là khoản nộp mà người sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước trong quá trình sử dụng đất chịu thuế. Thuế sử dụng đất bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vậy thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được biết đến là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp, điều này được quy định trong luật đất đai năm 2013. Tùy thuộc vào địa bàn, mặt bằng tính thuế của đất và giá đất cũng như thuế của từng khu sẽ khác nhau.

Đất phi nông nghiệp gồm những loại nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất phi nông nghiệp bao gồm các loại sau:

 • Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị (còn gọi là đất ở);
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp
 • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
 • Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất sản xuất phi nông nghiệp, thương mại
 • Đất sông, ngòi, mương, rãnh, suối và gương chuyên dùng;
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng
 • Đất phi nông nghiệp khác bao gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại lao động, v.v.

Người thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 153/2011 / TT-BTC, đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất chịu thuế:

Đất thổ cư tại nông thôn, đất thổ cư tại đô thị.

Đất phi nông nghiệp không chịu thuế như đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất chôn cất, nghĩa trang … do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

 • Đất sản xuất thương mại, phi nông nghiệp bao gồm:
 • Đất xây dựng khu công nghiệp
 • Đất xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại
 • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ.
 • Đất khai thác khoáng sản, đất làm đất chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai thác khoáng sản không ảnh hưởng đến tầng trên của đất hoặc bề mặt của đất.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người đang sử dụng đất là người nộp thuế, bao gồm:

 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất là người nộp thuế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
 • Trường hợp người có quyền sử dụng đất thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê đất như người nộp thuế.
 • Người đang sử dụng đất là người nộp thuế đối với trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng có tranh chấp chưa được giải quyết.
 • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê thì người nộp thuế phải nộp thuế.
 • Người nộp thuế là người đại diện theo pháp luật của những người cùng có quyền sử dụng đất đó nếu nhiều người cùng có quyền sử dụng đất.
 • Pháp nhân mới là người nộp thuế trong trường hợp chủ sở hữu quyền sử dụng đất góp vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng đất và hình thành pháp nhân mới có quyền sử dụng đất có quyền sử dụng đất. Thuế. phi nông nghiệp.
 • Đối tượng nộp thuế là chủ nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà) Khi cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.
 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân khác thì người nhận chuyển nhượng phải nộp thuế.

Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 • Đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
 • Đất của dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; đất của các công ty sử dụng trên 50% lực lượng lao động là thương binh, bệnh binh; dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xúc tiến đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;
 • Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
 • Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích lịch sử – văn hóa.
 • Người nộp thuế gặp khó khăn bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về nhà đất vượt quá 50% giá tính thuế.
 • Đất xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, người khuyết tật, trẻ mồ côi; Trung tâm điều dưỡng người già neo đơn, trung tâm chữa bệnh xã hội.
 • Đất ở có hạn tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng 8 năm 1945;
 • Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

Thời hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp

Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có thông báo nộp thuế.

Đối với hồ sơ khai điều chỉnh, thời hạn nộp thuế chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Thời hạn nộp số thuế chênh lệch do người nộp thuế xác định trong Tờ khai chung chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Cách tính thuế đất phi nông nghiệp vào năm 2022

Áp dụng công thức tính thuế sau:

Số thuế phải nộp = Số thuế phát sinh – Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

*Ở đó: Số thuế đầu vào = Thuế suất% x Giá 1 m² đất x Diện tích đất

Giá 1 m² là giá sử dụng đất ổn định theo chu kỳ 5 năm do UBND tỉnh quy định.

Thuế suất cụ thể là:

 • Thuế suất là 0,03% khi đất nằm trong hạn ngạch.
 • Thuế suất là 0,07% nếu diện tích không vượt quá 3 lần hạn mức.
 • Thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích.
 • Thuế suất 0,15% đối với trường hợp diện tích vượt 3 lần hạn mức
 • Thuế suất 0,03% đối với đất sản xuất kinh doanh.
 • Thuế suất 0,2% đối với đất chiếm đoạt.

Trên đây là một số thông tin về thuế đất phi nông nghiệp. Truy cập website MIDWESTGRAPHICSA2.VN để cập nhật nhiều bài viết khác.

#Thuế #đất #phi #nông #nghiệp #là #gì #Cách #tính #thuế #đất #phi #nông #nghiệp #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.