UBND TP.HCM vừa phê duyệt quy hoạch Thủ Đức đến năm 2040: Là trung tâm kinh tế, tài chính, tri thức của TP.HCM và cả nước.

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1538 / QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 với mục tiêu đưa thành phố Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm đô thị. của nền kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức cần đồng bộ với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ Đức Phòng Kế hoạch TP.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu trực tiếp bao gồm toàn bộ vành đai hành chính Thị xã thủ đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với tổng diện tích xấp xỉ 211,56 km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp bao gồm các huyện của Thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh lân cận là Đồng Nai và Bình Dương.

Các Mục tiêu Quy hoạch Thành phố Thủ Đức

Mục tiêu quy hoạch của Thành phố Thủ Đức là đưa ra hướng phát triển phù hợp với cấu trúc và hướng phát triển không gian của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, khoa học – công nghệ và tài chính quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Theo phê duyệt, thành phố Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển theo mô hình đô thị đổi mới sáng tạo, có tính tương tác cao; khu đông-trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

  • Thành phố Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển;
  • Tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo đại học, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại – dịch vụ;
  • Đóng vai trò là hạt nhân trong đổi mới và phát triển hạ tầng kỹ thuật số của Thành phố và vùng của Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Thị xã Thủ Đức là tâm điểm kết nối vùng lõi hiện hữu của TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành và các khu đô thị, khu chức năng lớn phía Đông TP.HCM.

Dự kiến ​​đến năm 2030, dân số thành phố Thủ Đức đạt khoảng 1.500.000 người; 2040 đạt khoảng 2.200.000 người, đặt mục tiêu sau năm 2040 là 3.000.000 người.

Từ mục tiêu trên, yêu cầu trọng tâm đối với quy hoạch TP Thủ Đức là phải rà soát lại các quy hoạch chung của TP.HCM và các quy hoạch chuyên ngành đã và đang triển khai trên địa bàn TP. thị xã Thủ Đức.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung TP.HCM năm 2010 trên địa bàn, trong đó tập trung vào việc thực hiện các định hướng phát triển tại khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm thành phố mới mở rộng (Đô thị mới Thủ Thiêm Khu) và khu đô thị khoa học công nghệ, lõi là khu công nghệ cao và khu đại học quốc gia.

Đồng thời, dự báo nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong khuôn khổ phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, đảm bảo phù hợp với sự phát triển thực tiễn và bám sát chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, định hướng phát triển không gian của Thành phố Hồ Chí Minh, chính sách phát triển thành phố sáng tạo tương tác cao, thành phố thông minh và phát triển đô thị bền vững.

#Thông #tin #quy #hoạch #Thành #phố #Thủ #Đức #đến #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.