Kết nối của bạn không phải là lỗi cá nhân. Xem hướng dẫn chi tiết về cách sửa lỗi Kết nối của bạn không phải là lỗi riêng tư trong văn bản bên dưới.

Thế Giới Di Động đang có chương trình khuyến mãi, điện thoại giảm tới 15% trong ngày Black Friday, đồng hồ giảm tới 50%, phụ kiện giảm tới 50%.

Mua sản phẩm thứ hai, được chiết khấu thêm 2% – 15%

Xem chi tiết tại đây.

Thời gian dự kiến ​​24/11/2021 đến 30/11/2021.

1. “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư” Nó là gì?

Kết nối của bạn không phải là lỗi cá nhân (hoặc kết nối của bạn không phải là lỗi cá nhân) sẽ xuất hiện khi Google Chrome dừng bạn Không cho phép truy cập vào trang web Vì bạn cho rằng trang Chrome không đáng tin cậy.

Mối quan hệ của họ không phải là lỗi cá nhân.

Mối quan hệ của họ không phải là lỗi cá nhân.

Thông thường là lỗi “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư” Nó được kèm theo những thông điệp sau đây.

NET :: ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

Mạng :: ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID NTE :: ERR_CERTIFICATE_TRANSPARENCY_REQUIRED

NET :: ERR_CERT_DATE_INVALID

Mã NET :: ERR_CERT_WEAK_SIGNATURE_ALGORITHM

ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY

Lỗi chứng chỉ SSL

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

2. Nguyên nhân của lỗi “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư”

nơi làm việc Chứng chỉ SSL bị thiếu Đẹp trai Ngày hết hạn SSL Nó thường là nguyên nhân gốc rễ của lỗi này. Nhưng đôi khi đó là lỗi máy tính của người dùng. Sử dụng kết nối ẩn danh Do đó, trình duyệt nhầm tưởng rằng bạn đang sử dụng các kết nối không an toàn.

Chứng chỉ SSL bị mất hoặc SSL hết hạn thường là nguyên nhân chính gây ra lỗi này.

Chứng chỉ SSL bị mất hoặc SSL hết hạn thường là nguyên nhân chính gây ra lỗi này.

3. “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư” Làm thế nào để tiếp tục tìm thấy trang web

Phương pháp này dùng được cho cả điện thoại và máy tính.

Nhấp chuột Nâng cao.

Nhấp vào Nâng cao

Nhấp vào Nâng cao

tiếp tục thăm (Không an toàn).

Chọn Tiếp tục để truy cập web

Chọn Tiếp tục để truy cập web

4. Trong Chrome dành cho máy tính để bàn “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư” Làm thế nào để giải quyết nó

Đặt ngày và giờ

Bước 1: mở Điều chỉnh (Điều chỉnh) > Quyền mua thời gian và ngôn ngữ.Bước 1 ፡ Mở Cài đặt trang> Chọn thời gian và ngôn ngữ ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/loi1-800×450.jpg ”class =”lười biếng” dữ liệu gốc =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/loi1-800×450.jpg ”/></p>
<p style=Bước 1 Mở Cài đặt Trang> Chọn thời gian và ngôn ngữ

Bước 2: Trong lớp Ngày và giờ Lớp Khoảng thời gian (Múi giờ) và chọn đúng múi giờ nơi bạn sống (chọn UTC + 07:00 ở Việt Nam).

                Ngày và giờ> Múi giờ ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren-chrome-04-04-800×450.jpg ”class =”lười biếng” data-original =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-train- chrome-04-04-800 × 450.jpg ”/></p>
<p estilo= Ngày và giờ> Múi giờ

Khi bạn thay đổi múi giờ, hệ thống sẽ tự động thay đổi thời gian hiển thị cho phù hợp và bạn nên thử sử dụng lại trang web.

chuyển đổi mạng wifi

Kết nối với một nguồn Wi-Fi khác, nếu không có nguồn Wi-Fi khác, bạn có thể tiếp tục phương pháp tiếp theo.

Thay đổi mạng Wi-Fi trên máy tính xách tay

Thay đổi mạng Wi-Fi trên máy tính xách tay

Thay đổi cài đặt DNS

Bạn có thể thử thay đổi máy chủ DNS. Khi sử dụng Google Public DNS (8.8.8.8 và 8.8.4.4) hoặc Cloudflare DNS (1.1.1.1 và 1.0.0.1), lỗi đã xảy ra “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư”. Việc xóa các DNS này và đưa chúng trở lại máy chủ DNS của ISP đôi khi có thể giải quyết được sự cố.

Để biết chi tiết về cách thay đổi DNS trên máy tính Windows và Mac, hãy xem phần sau:

Thay đổi cài đặt mạng

Thay đổi cài đặt mạng

Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt Chrome

Để xóa bộ nhớ cache, cookie, lịch sử và các dữ liệu khác trong trình duyệt web Google Chrome.

Bước 1: Mở trình duyệt Google trình duyệt chrome > Chọn Lịch sử (Lịch sử).

Mở trình duyệt Google Chrome> Lịch sử ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren-chrome-05-05-800×450.jpg ”class =”lười biếng” data-original =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren- cromo-05-05-800 × 450.jpg ”/></p>
<p estilo=Mở trình duyệt Google Chrome> Lịch sử

Bước 2: nội bộ Lịch sử > Xóa dữ liệu web.

Trong Lịch sử> Xóa dữ liệu web ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren-chrome-06-06a-800×450.jpg ”class =”lười biếng” data-original =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren- cromo-06-06a-800 × 450.jpg ”/></p>
<p estilo=Trong Lịch sử> Xóa dữ liệu web

Bước 3: Quyền mua Khoảng thời gian > Chọn loại mục bạn muốn xóa> Chọn Xóa dữ liệu.

Chọn Múi giờ> Chọn loại mục bạn muốn xóa> Xóa dữ liệu ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren-chrome-07-07-800×450.jpg ”class =”lười biếng” data-original =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-train-chrome-07-07-800×450.jpg ”/></p>
<p style=Chọn Múi giờ> Chọn loại mục bạn muốn xóa> Xóa dữ liệu

Khởi động lại trình duyệt Chrome

Bước 1Mở trình duyệt Google Chrome và chọn biểu tượng. 3 điểm > Quyền mua cài đặt (Điều chỉnh) > Chọn Nâng cao.

Mở trình duyệt Chrome> 3 dấu chấm ở góc trên cùng bên phải> Cài đặt> Cuộn xuống và nhấp vào Nâng cao ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/ 891445 / sua-loi-your -the-connection-is-not-private-train-chrome-08-08-800 × 450.jpg ”class =”lười biếng” data-original =”//cdn.tgdd.vn/ hoi-dap / 891445 / sua-loi -your-connect-is-not-private-train-chrome-08-08-800 × 450.jpg ”/></p>
<p style=Mở trình duyệt Chrome> 3 dấu chấm cố định ở góc trên cùng bên phải> Cài đặt> Cuộn xuống và nhấp vào Nâng cao

Bước 2: Tìm kiếm và chọn Khôi phục cài đặt về mặc định gốc.

Chọn Khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất

Chọn Khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất

Bước 3: Quyền mua đặt lại cài đặt.

Chọn Đặt lại cài đặt

Chọn Đặt lại cài đặt

5. Trên điện thoại Chrome “Mối quan hệ của bạn không phải là riêng tư” Làm thế nào để giải quyết nó

chuyển đổi mạng wifi

Kết nối với một nguồn Wi-Fi khác, nếu không có nguồn Wi-Fi khác, bạn có thể tiếp tục phương pháp tiếp theo.

Thay đổi mạng Wi-Fi trên điện thoại của bạn

Thay đổi mạng Wi-Fi trên điện thoại của bạn

Thay đổi cài đặt ngày và giờ trên điện thoại của bạn

Bước 1: mở cài đặt (Điều chỉnh) > Quyền mua Quản lý chung.

Mở Cài đặt> Chọn Quản lý chung. ”/></p>
<p style=Mở Cài đặt> Chọn Quản lý chung.

Bước 2: Quyền mua Thời tiết > thời gian tự động (Ngày giờ tự động).

Chọn Thời gian> Thời gian tự động ”/></p>
<p style=Chọn Thời gian> Giờ tự động

Xóa dữ liệu trình duyệt web

Bước 1: mở ứng dụng Google trình duyệt chrome trên điện thoại> Quyền mua cài đặt > Quyền mua Cài đặt trang web.

Chọn Cài đặt> Cài đặt trang ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/sua-loi-your-connection-is-not-private-tren-chrome-8-779×406.jpg ”/></p>
<p estilo=Chọn Cài đặt> Cài đặt Trang web

Bước 2: Nội bộ Dữ liệu được lưu trữ > Chọn Xóa dữ liệu truy cập.

Chuyển đến Dữ liệu đã lưu trữ> Chọn Xóa dữ liệu duyệt web ”data-cke-save-src =”https://cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/dienthoai1-800×450.jpg ”class =”lười biếng” dữ liệu gốc =”//cdn.tgdd.vn/hoi-dap/891445/dienthoai1-800×450.jpg ”/></p>
<p estilo=Chuyển đến Dữ liệu đã lưu trữ> Chọn Xóa dữ liệu duyệt web

Tắt phần mềm chống vi-rút trên điện thoại của bạn

Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ ứng dụng bảo mật hoặc chương trình chống vi-rút nào trên điện thoại của mình, vui lòng thử tắt thiết bị trong thời gian ngắn để quét và bảo vệ thiết bị khỏi vi-rút, phần mềm độc hại, v.v. Nếu không thấy kết nối, bạn nên gỡ cài đặt phần mềm chống vi-rút này nếu đó không phải là lỗi cá nhân.

Tắt phần mềm chống vi-rút trên điện thoại của bạn

Tắt phần mềm chống vi-rút trên điện thoại của bạn

Một số sản phẩm thiết bị đeo đang kinh doanh tại thế giới di động.

Dưới đây là một số cách để sửa lỗi kết nối. chúc may mắn!

#Sửa #lỗi #Kết #nối #của #bạn #không #phải #là #kết #nối #riêng #tư #trên #Chrome #

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.