UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xây dựng tỉnh Bình Dương theo hướng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, đồng thời giữ được bản sắc văn hóa dân tộc; cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường; đảm bảo sự kết nối giữa các đô thị cũ với các đô thị mới một cách hệ thống, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I; ngày càng đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực phía Nam và cả nước; kết nối các tỉnh của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ trong khu vực Đông Nam Á.

Bản đồ sử dụng đất Bình Dương

Theo đồ án quy hoạch, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Dương là 2.695,22km2, quy mô dân số toàn đô thị đến năm 2020 đạt 2,5 triệu người và đến năm 2030 đạt 3,5 triệu người. Khu đô thị toàn cầu Bình Dương được chia thành 03 khu:
Vùng lõi bao gồm khu đô thị Thủ Dầu Một, khu đô thị mới Hòa Phú-Phú Tân, khu đô thị Nam Bến Cát và khu đô thị Nam Tân Uyên;

Khu 2 gồm các đô thị Thuận An, Dĩ An;

Khu vực 3 gồm 8 đô thị vệ tinh như Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Minh Hóa, Long Hòa, Bàu Bàng, Phước Vĩnh, Tân Thạnh, Thường Tân.

Không gian phía Bắc bao gồm lâm nghiệp, nông nghiệp và không gian vành đai xanh.

Về phát triển hạ tầng kinh tế, dự án quyết định không phát triển thêm các khu công nghiệp tại thị xã Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An.

Hình thành các trung tâm tài chính – ngân hàng – bảo hiểm tại các đô thị, tập trung phát triển thương mại, dịch vụ trên các hành lang QL1K, ĐT743, đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Phát triển khu du lịch theo hướng Tây, Tây Bắc, Đông, Đông Bắc và Nam.

#Quy #hoạch #chung #xây #dựng #đô #thị #Bình #Dương #đến #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.