Pháp luật đất đai nước ta quy định “Mua đất trước năm 2008 không có giấy tờ vẫn được cấp Sổ đỏ” nếu có đủ các điều kiện. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bảo vệ lợi ích của chính mình.

Mua đất trước năm 2008 không có giấy tờ vẫn được cấp Sổ đỏ
Mua đất trước năm 2008 không có giấy tờ vẫn được cấp Sổ đỏ

Theo Tiểu mục a, Tiểu mục 1 Điều 82 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Tiểu mục 54 Điều 2 Nghị định 01/2017 / NĐ-CP quy định:

Người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 thì không phải làm thủ tục sang tên nhưng phải làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu nếu có đủ các điều kiện sau đây: :

– Đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

– Bên nhận chuyển nhượng (bên mua) không có giấy chứng nhận của chủ quyền hoặc hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định (không có hợp đồng công chứng, chứng thực).

– Được cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đất đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP hoặc đất không có quyền sử dụng đất. tài liệu. quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

Nếu đủ các điều kiện trên thì người đang sử dụng đất phải lập hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

#Mua #đất #trước #mà #không #có #giấy #tờ #vẫn #được #cấp #Sổ #đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.