Nhà đất luôn là tài sản quý giá được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, việc cập nhật những thông tin mới nhất về luật nhà ở là điều vô cùng cần thiết. Quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành năm 2014 có nhiều điểm mới và được sửa đổi. Điều này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Khái niệm luật nhà ở

Luật nhà ở là một tập hợp các luật và quy định liên quan đến nhà ở. Hầu hết thông tin trong Đạo luật Nhà ở sẽ đề cập đến các điều kiện và yêu cầu liên quan đến việc bán và xây dựng nhà.

Luật nhà ở sẽ giúp việc sử dụng, mua bán nhà ở một cách bài bản và đồng bộ hơn. Muốn được pháp luật bảo vệ trong trường hợp xảy ra tranh chấp, khúc mắc thì bạn phải tự thông báo và tuân thủ pháp luật về nhà ở theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn nhà ở mới

Những điểm mới của luật nhà ở mà chúng tôi nêu dưới đây sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Trách nhiệm của Bộ Xây dựng: Tại Khoản 7 Mục 175 Luật Nhà ở năm 2014 có ghi Sở Xây dựng có trách nhiệm “công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư”.

Trong phiên bản sửa đổi mới nhất của Đạo luật Nhà ở, điều khoản này đã bị loại bỏ. Bạn phải nhận thức được điều này. Cập nhật về lựa chọn chủ đầu tư dự án và đầu tư xây dựng nhà ở thương mại

Trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại phải thực hiện các thủ tục sau:

  • Kêu gọi đấu thầu dự án
  • Đấu giá quyền sử dụng đất và phải tuân thủ các quy định về đất đai của pháp luật
  • Căn cứ Luật đầu tư 2020 để phê duyệt nhà đầu tư. Nếu nhiều nhà đầu tư được chấp thuận, nó sẽ được xác định theo các quy định của Đạo luật Xây dựng và Đạo luật Xây dựng.

Dự án đầu tư phải được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước khi thực hiện dự án đầu tư. Điều này được thực hiện theo Luật Nhà ở 2014.

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được đơn giản hóa

Nếu như trước đây phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật về bất động sản mới được làm chủ đầu tư thì theo quy định của pháp luật về nhà ở sửa đổi, chỉ cần có bảo lãnh của ngân hàng về nghĩa vụ thực hiện dự án. đưa vào công việc. Do đó, chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Được ngân hàng bảo lãnh hoặc bị phong tỏa vốn để thực hiện dự án
  • Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật
  • Hợp tác xã và doanh nghiệp được hợp nhất và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi quy định về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Tại khoản 2, Mục 170 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định rằng “đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư thì chủ trương đầu tư phải được chấp thuận theo quy định của Chính phủ”. Điều này đã được bãi bỏ.

Hình thức sử dụng đất hoàn thành để thực hiện dự án đầu tư và xây dựng nhà ở thương mại

Có nhiều loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, bao gồm:

  • Nhà nước cho thuê đất để xây nhà cho thuê
  • Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê.
  • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật.
  • Khi được nhà nước cho phép, có quyền chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Để mua được nhà đúng pháp luật cần lưu ý những điều gì?

Luật là điều cần tuân theo khi mua nhà, vì vậy bạn cần lưu ý những điểm sau nếu muốn tránh phạm luật khi mua nhà.

Mua nhà theo quy định của pháp luật: Khi mua nhà phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật. Đừng lách luật vì rất có thể bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả về sau.

Chỉ mua nhà có giấy tờ: Nhà không có giấy tờ hoặc không có giấy tờ thường ít tốn kém hơn, nhưng hãy nhớ rằng chỉ khi bạn mua nhà có giấy tờ thì bạn mới được pháp luật bảo vệ. Mọi cam kết bằng miệng đều vô ích. Đừng tham lam mà gây rắc rối về sau.

Chuyển quyền sở hữu và sử dụng căn nhà một cách nhanh chóng: Đây là bước đánh dấu bạn là chủ sở hữu căn nhà, nếu bạn đưa tiền mà không chuyển nhượng thì cũng vô ích. Hãy nhanh chóng thực hiện việc này để được pháp luật bảo vệ.

Trên đây là những điểm mới liên quan đến luật nhà ở. Bạn phải tìm hiểu và tham khảo để tuân thủ các quy định của pháp luật. Luật nhà ở là một trong những điều cần biết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của bạn. Nếu bạn hiểu luật, bạn sẽ không bị vi phạm và quan trọng hơn là không bị vướng vào những vụ kiện tụng không đáng có.

#Luật #nhà #ở #mới #nhất #năm #bạn #nên #biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.