Hướng dẫn các thay đổi liên quan đến dịch vụ cho thuê điện tử như mật khẩu khai thuế điện tử, thông tin dịch vụ thuế điện tử, thông tin dịch vụ như email và chữ ký, đăng ký bổ sung ngân hàng và gián đoạn hoạt động ngân hàng: ngừng hoặc thêm nộp thuế điện tử.

1. Giới thiệu chức năng thuế điện tử

Chức năng hỗ trợ NNT có thể làm:

  • Sửa đổi thông tin tài khoản (chi tiết liên lạc như số điện thoại, e-mail) o Sửa đổi thông tin đăng ký cho từng dịch vụ sử dụng (kê khai, nộp hồ sơ)
  • Đăng ký với các ngân hàng khác để thực hiện thanh toán điện tử
  • Đăng ký ngừng giao dịch ngân hàng
  • Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ (ngừng sử dụng hệ thống eTax)

2. Thay đổi mật khẩu thuế của bạn bằng điện tử

Bước 1: Người nộp thuế (NTT) chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Đổi mật khẩu đăng nhập”
nhập khẩu”

Bước thứ hai: Điền mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới. Lưu ý: NNT không kích hoạt bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu

Bước 3: Chọn “Tiếp tục” để thay đổi mật khẩu

Thay đổi mật khẩu thuế điện tử

3. Sửa đổi thông tin của dịch vụ thuế điện tử

Sửa đổi thông tin liên quan đến dịch vụ đã đăng ký trước đó như địa chỉ email, điện thoại

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch vụ”
Bước thứ hai: Chọn “Chỉnh sửa Thông tin Người nộp thuế”
Bước 3: Nhập thông tin sửa đổi
Bước 4: Nhấp vào nút “Tiếp tục”
Bước 5: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”

Sửa đổi thông tin dịch vụ thuế điện tử

Sửa đổi thông tin dịch vụ thuế điện tử

4. Chỉnh sửa thông tin dịch vụ như email và chữ ký

Bước 1: Người dùng chọn menu “Quản lý tài khoản” rồi chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch vụ”
Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch vụ” trên biểu mẫu “Dịch vụ – Khai thuế điện tử” hoặc “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử”
Bước 3: Nhập thông tin chỉnh sửa
Bước 4: Nhấp vào nút “Tiếp tục”
Bước 5: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”

Chỉnh sửa thông tin dịch vụ như email và chữ ký

5. Hồ sơ ngân hàng bổ sung: Để thực hiện thanh toán thuế điện tử

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch”
Dịch vụ”
Bước thứ hai: Chọn “Đăng ký thêm NH”
Bước 3: Chọn ngân hàng đã đăng ký dịch vụ Thanh toán Phí Điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục”
Bước 4: Nhấp vào nút “Tiếp tục”
Bước 5: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”

Đăng ký với các ngân hàng khác: thực hiện nộp thuế điện tử

Đăng ký với các ngân hàng khác: thực hiện nộp thuế điện tử

Đăng ký với các ngân hàng khác: thực hiện nộp thuế điện tử

6. Áp dụng để ngừng giao dịch ngân hàng: Để ngừng thanh toán thuế của bạn theo phương thức điện tử

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch vụ”
Bước thứ hai: Chọn “Đăng ký Thoát NH”
Bước 3: Chọn “Đăng ký để thoát”
Bước 4: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”

Đăng ký ngừng giao dịch ngân hàng: ngừng nộp thuế điện tử

Đăng ký ngừng giao dịch ngân hàng: ngừng nộp thuế điện tử

Dưới đây là một số bước đơn giản. Cách sửa thông tin thuế qua mạng nhanh nhất năm 2020. Hi vọng các bạn thực hiện thành công.

Xem thêm:
Cách đăng ký và nộp thuế điện tử vào năm 2020

#Hướng #dẫn #thay #đổi #thông #tin #thuế #điện #tử #qua #mạng #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.