Công chứng là một dịch vụ phổ biến trong giao dịch tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Tây Ninh. Công chứng giúp xác minh tính hợp pháp, chính xác của giấy tờ và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Sau đây, Invert sẽ giới thiệu đến các bạn thông tin chi tiết và đầy đủ về các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh, cập nhật đến hết ngày 10/6/2022.

I. Các dịch vụ do văn phòng công chứng tỉnh Tây Ninh cung cấp

  • Chứng thực các hợp đồng giao dịch: vay, thế chấp, bảo lãnh, cầm cố
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, di chúc
  • Chứng thực hợp đồng kinh tế, thương mại, thương mại và dịch vụ
  • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, cho thuê bất động sản như nhà xưởng, nhà ở, xe máy, ô tô, v.v.
  • Chứng thực văn bản thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ chồng
  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

II. Danh sách văn phòng công chứng tỉnh tây ninh

1. Văn phòng công chứng TP Tây Ninh

THÀNH PHỐ TÂY NINH CÓ 05 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CỘNG NHỎ

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên # 1 Tây Ninh

Địa chỉ nhà: Số 82, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Thông Kim Ngọc

Cuộc gọi: 02763812415

Hộp thư email: pccs1.stp@gmail.com

2 Công chứng viên NGUYỄN THỊ ĐÀO

Địa chỉ nhà: Số 30 Đặng Ngọc Chính, Khu phố 5, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Nguyễn Thị Đào

Cuộc gọi: 0276.3899090 E-mail: vpccnguyenthiao@gmail.com

3 Công chứng viên DƯƠNG KIM HÀ

Địa chỉ nhà: Số 460 đường 30 tháng 4, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Dương Kim Hà

Cuộc gọi: 0276,3770777

E-mail: vpccduongkimha@gmail.com

4 Công chứng viên TÂM TRÍ

Địa chỉ nhà: Số 11, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Lương Tam Thanh

Cuộc gọi: 0276,3922699

Hộp thư email: congchungtayninh@gmail.com

5 Công chứng viên TRẦN DUY LINH

Địa chỉ nhà: Số 277, 279, Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Trần Duy Linh

Cuộc gọi: 0276.3879379

Hộp thư email: congchungtayninh@yahoo.com

2. Văn phòng Công chứng Hòa Thành Tp.

Thị trấn HÒA THÀNH CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH CÔNG CỘNG NHỎ.

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên VẬN CHUYỂN

Địa chỉ nhà: Số 40 Đường Phạm Hùng, Khu phố 3, Phường Long Hòa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Sách Quang

Cuộc gọi: 0276.6273838

Hộp thư email: vpcclequangsach@gmail.com

2 Công chứng viên NGUYỄN GIA QUA

Địa chỉ nhà: Số 198, Đường Hùng Vương, Khu phố 4, Phường Long Hòa, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Nguyễn Gia Thôn

Cuộc gọi: 0918106984

Hộp thư email: vpccnguyengiathon@gmail.com

3 Công chứng viên TRẦN TẤT DUY

Địa chỉ nhà:313 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Hòa, Huyện Hiệp Tân, Thành phố Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Trần Tất Duy

Cuộc gọi: 0276.3755567

E-mail: vpccmaithikimlien@gmail.com

3. Văn phòng công chứng TP Trảng Bàng

THÀNH PHỐ TRANG BẰNG CÓ 03 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH CÔNG CỘNG NHỎ.

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên VAN TRUNG QUỐC (tên cũ: VPCC Đông Nam – Tây Ninh)

Địa chỉ nhà: Số 15, Quốc lộ 22, Phường Lộc An, Huyện Trảng Bàng, Thành phố Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Van Chi Lin

Cuộc gọi: 0276.3893484

Hộp thư email: vpccdongnamtayninh@gmail.com

2 Công chứng viên TRỊNH VĂN CHAT

Địa chỉ nhà: 14, Quốc lộ 22, Khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng, Thành phố Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Trịnh Văn Chót

Cuộc gọi: 0276.3890.819

Hộp thư email: vpcctrangbang@gmail.com

3 Công chứng viên NGUYỄN SICHI

Địa chỉ nhà: Số 18A, Khu phố Bời Lời, Khu phố Gia Huỳnh, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Nguyễn Sỹ Ích

Cuộc gọi: 02762. 3940888

Hộp thư email: vpccnguyensyich@gmail.com

4. Văn phòng công chứng huyện Bến Cầu

QUẬN MỘT TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CỘNG NHỎ

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên Hồ Văn Muôn

Địa chỉ nhà: Số 1175, Đường Nguyễn Văn Dáy, Phường 2, Thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Hồ Văn Muôn

Cuộc gọi: 0276.3761788

Hộp thư email: vpccbencau@gmail.com

5. Văn phòng công chứng huyện Châu Thành

HUYỆN CHÂU THÀNH CÓ 01 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH CÔNG CỘNG NHỎ.

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên Kiều Thị Huyền Châu

Địa chỉ nhà: Số 1096, Đường Hoàng Lê Kha, Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Kiều Thị Huyền Châu

Cuộc gọi: 0276.3879088 / 0858788358

Hộp thư email: kieuchau20071957@gmail.com

6. Văn phòng công chứng huyện Dương Minh Châu

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên QUAN ĐIỂM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Địa chỉ nhà: Số 353, Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Bùi Quốc Toàn

Cuộc gọi: 0276.6259179

Hộp thư email: vpccbuiquoctoan@gmail.com

7. Văn phòng công chứng huyện Gò Dầu

QUẬN CÓ 04 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CỘNG NHỎ.

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên # 2 Tây Ninh

Địa chỉ nhà: Số 297, Quốc lộ 22B, Phường Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính:Trần Hùng Nghiêm

Cuộc gọi: 0276.3854028

Hộp thư email: pccs2.stptayninh@gmail.com

2 Công chứng viên Vương Vương Tiêu

Địa chỉ nhà: Số 203, Khu phố 4/11, Nội Ô, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Vương Văn Chí

Cuộc gọi: 0276.3854.932

E-mail: vpccvuongvantro@gmail.com

3 Công chứng viên PHAN MONG HỒNG LÂM

Địa chỉ nhà: Khu phố1 / 52, Quốc lộ 22B, Phường Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Phan Mộng Hồng Lam

Cuộc gọi: 0276.3510.678

E-mail: vpccdangthihongnhungtayninh@gmail.com

4 Công chứng viên NGUYỄN VĂN TỚI (Trước đây là Lê Văn Tuấn)

Địa chỉ nhà: 104 Hùng Vương, Phường Thanh Bình C, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Nguyễn Văn Tố

Cuộc gọi: 0276.232425

Hộp thư email: vpccnguyenvanlongtayninh@gmail.com

7. Văn phòng công chứng quận Tân Biên

QUẬN TÂN BIÊN CÓ 02 TỔ CHỨC QUỐC TẾ NHỎ

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên CAD BẢO CHÂU

Địa chỉ nhà: Số 66, Phạm Ngọc Thạch, Phường 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Cao Bảo Châu

Cuộc gọi: 0983939200. 0937989767

E-mail: vpcccaobaochau@gmail.com

2 Công chứng viên HỒ VĨNH TUẤN

Địa chỉ nhà: Số 07, Đường Huỳnh Công Giản, Khu phố 3, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Hồ Vĩnh Tuấn

Cuộc gọi: 0276.3744975

Hộp thư email: vanphongcongchungtanbien@gmail.com

8. Văn phòng công chứng huyện Tân Châu

QUẬN TÂN CHÂU CÓ 02 TỔ CHỨC QUỐC TẾ NHỎ

Stt Công chứng viên Thông tin liên lạc
Ngày thứ nhất Công chứng viên # 3 Tây Ninh

Địa chỉ nhà: Đường Nguyễn Hữu Dư, Phường 3, Thị xã Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Trụ sở chính: Nguyễn Minh Vũ

Cuộc gọi: 0276.3730488

Hộp thư email: Phongcongchung3.tayninh@gmail.com

2 Công chứng viên BÙI VĂN HIỀN

Địa chỉ nhà: 450 Nguyễn Thị Định, Phường 2, Thị xã Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.

Trụ sở chính: Bùi Văn Hiền

Cuộc gọi: 0276,3733477

Hộp thư email: vpccbuivandu@gmail.com

III. Giải đáp một số câu hỏi thường gặp về văn phòng công chứng Tây Ninh?

* Văn phòng công chứng bắt đầu làm việc lúc mấy giờ? Văn phòng công chứng tại Tây Ninh làm việc trong giờ hành chính. Chính xác hơn là từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h00 – 11h00; Chiều: 1h30 – 5h00). Tuy nhiên, một số văn phòng công chứng hoạt động đến sáng thứ Bảy (8h-11h).

* Giá cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu vực Tây Ninh là bao nhiêu? Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận huyện TP. Giá Tây Ninh cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là 50.000 đồng / giấy.

* Các văn phòng công chứng ở Tây Ninh có làm việc vào ngày cuối tuần không? Hầu hết các văn phòng công chứng tại Tây Ninh không hoạt động vào ngày cuối tuần (thứ bảy và chủ nhật). Nhưng nếu khách hàng có nhu cầu, các văn phòng công chứng Tây Ninh luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng. Phí luôn được tính theo quy định của đất nước.

#Danh #sách #văn #phòng #công #chứng #tỉnh #Tây #Ninh #MỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.