Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Nhờ đó, tổng diện tích nhà ở của TP.HCM sẽ tăng ít nhất 50 triệu m² vào năm 2025; Diện tích ở tối thiểu cho mỗi người dân là khoảng 23,5 m² / người. Trong đó, khu trung tâm hiện hữu là 25,6 m² / người, khu trung tâm hiện hữu là 22,5 m² / người, khu vực trung tâm thành phố phát triển là 23,9 m² / người và của 5 khu vực lân cận là 24,2 m2 / người / người.

Trong giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn phát triển nhà ở khoảng 566,983 tỷ đồng. Trong đó 239,748 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở thương mại; 289,542 tỷ đồng là vốn xây dựng nhà ở tách thửa của hộ gia đình, cá nhân và 37,693 tỷ đồng là vốn đầu tư tối thiểu cho nhà ở xã hội.

Cụ thể, đến năm 2022, diện tích nhà ở bình quân đầu người của TP.HCM là 21,2 m² / người với tổng vốn đầu tư khoảng 72,578 tỷ đồng. Trong đó có 28.425 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở thương mại; 43,456 tỷ đồng là vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân và cuối cùng là 698 tỷ đồng là vốn đầu tư nhà ở xã hội.

Diện tích nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Xem toàn văn 140 dự án nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Bạn đang theo dõi bài viết chi tiết 140 dự án nhà ở tại TP.HCM giai đoạn 2021-2025 do đội ngũ MIDWESTGRAPHICSA2 tổng hợp. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn được dự án bất động sản hiệu quả và an toàn nhất tại TP.HCM.

#Danh #sách #dự #án #nhà #ở #Thành #phố #Hồ #Chí #Minh #giai #đoạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.