Nhóm MIDWESTGRAPHICSA2 chia sẻ câu trả lời “Xây nhà trên đất nông nghiệp có được không”?

Tôi muốn xây nhà trên đất nông nghiệp có được không?

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 tại Khoản 1 Mục 6 và Khoản 1 Mục 170 thì một trong những nghĩa vụ của người sử dụng đất là sử dụng đất đúng mục đích. Đặc biệt:

  • Đất thổ cư làm nhà ở
  • Hàng năm rất hữu ích cho những năm đang phát triển
  • Đất nuôi trồng thủy sản có mục đích nuôi trồng thủy sản…

Vì vậy, người dân nếu muốn xây dựng nhà ở thì nên xây dựng trên đất ở, không nên xây dựng trên đất nông nghiệp vì nó đi ngược lại mục đích sử dụng đất. Như vậy, việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm pháp luật.

Trường hợp người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp muốn xây dựng nhà ở trên diện tích đó thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất ở.

Xử phạt khi xây nhà trên đất ruộng

Theo điểm d khoản 1 mục 57 Luật Đất đai 2013 khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi người sử dụng đất xây nhà trên đất nông nghiệp là hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và sẽ bị quản lý về mặt hành chính.

Mức phạt và tiền phạt như sau:

TT

Khu vực chuyển nhượng bất hợp pháp

Khỏe

Dân tộc

Khu vực đô thị

Tôi

Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (kể cả đất ở)

Ngày thứ nhất

Dưới 0,01ha (100m2)

Từ 03 đến 05 triệu đồng

Mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền quy định đối với khu vực nông thôn.

2

Từ 0,01ha đến dưới 0,02ha

Từ 05 đến 10 triệu đồng

3

Từ 0,02ha đến dưới 0,05ha

Từ 10 đến 15 triệu đồng

4

Từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

Từ 15 đến 30 triệu đồng

5

Từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

Từ 30 đến 50 triệu đồng

6

Từ 0,5ha đến dưới 01ha

Từ 50 đến 80 triệu đồng

bảy

Từ 01ha đến dưới 03ha

Từ 80 đến 120 triệu đồng

số 8

Từ 03ha trở lên

Từ 120 đến 250 triệu đồng

II

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp (kể cả đất ở)

Ngày thứ nhất

Dưới 0,02 ha (200 m2)

Từ 03 đến 05 triệu đồng

Mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền quy định đối với khu vực nông thôn.

2

Từ 0,02ha đến dưới 0,05ha

Từ 05 đến 08 triệu đồng

3

Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha

Từ 08 đến 15 triệu đồng

4

Từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

Từ 15 đến 30 triệu đồng

5

Từ 0,5ha đến dưới 01ha

Từ 30 đến 50 triệu đồng

6

Từ 01 ha đến dưới 03 ha

Từ 50 đến 100 triệu đồng

bảy

Từ 03ha trở lên

Từ 100 đến 200 triệu đồng

Đáng chú ý:

– Mức phạt trên áp dụng đối với người phạm tội, người phạm tội sẽ bị phạt tù hai lần.

Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (buộc tháo dỡ nhà ở), trừ trường hợp phải đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất. hoàn thành đầy đủ theo quy định. quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP.

+ Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thủ tục xây nhà trên đất nông nghiệp

Để được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013.

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014 / TT-BTNMT bao gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Gửi đơn đăng ký

  • Phương án 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa và chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
  • Phương án 2: Khi chưa tổ chức bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bước 3. Nhận yêu cầu

– Nếu hồ sơ đầy đủ, bộ phận tiếp nhận ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 4. Giải quyết khiếu nại: Mọi người lưu ý nghĩa vụ quan trọng nhất là nộp thuế sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 5. Trả kết quả: Thời gian hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày

#Có #được #xây #nhà #trên #đất #nông #nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.