Lương hưu dành cho người đã nghỉ việc, nghỉ hưu theo Đề án và đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là cách tính lương hưu mới cập nhật năm 2022, cách tính đơn giản và chính xác nhất.

Cách tính lương hưu năm 2020

1. Nếu người lao động nghỉ hưu trước tuổi.

Điều kiện: Trường hợp nghỉ hưu từ năm 2020, người lao động phải có đủ 20 năm đóng BHXH, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Tiếp tục.

Tuy nhiên, cách tính lương hưu không khác so với trước đây, vẫn thấp hơn lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu, cứ mỗi năm nghỉ hưu sớm thì giảm 2%.

Trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%; từ trên 06 tháng trở lên không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu sớm.

Ví dụ: Bà Lan bị suy giảm khả năng lao động 63%, nghỉ việc để hưởng lương hưu vào tháng 1/2020 khi đủ 50 tuổi 1 tháng. Tính đến khi mất, bà đã có 28 năm đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Tỷ lệ nghỉ hưu của ông được xác định như sau: 15 năm đóng BHXH = 45%; 13 năm đóng BHXH còn lại = 13 x 2% = 26%.

Nếu nghỉ hưu đúng tuổi, bà Lan được hưởng 45% + 26% = 71% mức bình quân tiền lương đóng BHXH / tháng.

Tuy nhiên, bà Lan nghỉ hưu ở tuổi 50 tuổi 01 tháng (trước 55 tuổi là 04 năm 11 tháng) nên mức giảm trừ = 4 x 2% + 1% = 9%.

Vậy tổng tỷ lệ hưởng lương hưu của bà Lan khi nghỉ hưu trước tuổi = 71% – 9% = 62%

Kết luận: Bà được hưởng lương hưu hằng tháng bằng 62% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người lao động nhận lương hưu
Người lao động nhận lương hưu

2. Nếu người lao động được hưởng lương hưu

Theo quy định của pháp luật, để được hưởng lương hưu, người lao động phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH, nam phải đủ 60 tuổi trở lên, nữ phải đủ 55 tuổi mới được hưởng lương hưu. ”

Lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng (tối đa 75%) x thu nhập tháng đóng BHXH

Đối với lao động nam (nghỉ hưu từ ngày 01/01/2020): Mức hưởng 45% tương ứng với 18 năm đóng góp an sinh xã hội. Sau đó, 2% mỗi năm.

Đối với nhân viên nam (nghỉ hưu từ 01/01/2020)
Đối với lao động nam

Ví dụ 1: Ông X làm việc trong điều kiện bình thường và đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2020. Tính đến khi nghỉ hưu, ông X có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính: 18 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại đóng góp xã hội = 10 x 2% = 20%.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của ông X bằng 65% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

– Nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021: Mức hưởng là 45%, tương ứng với 19 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, 2% mỗi năm.

Ví dụ 2: Giả sử năm 2025, ông Y nghỉ hưu do bị nhiễm HIV / AIDS khi đang làm việc, có 32 năm đóng BHXH.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của ông được xác định như sau: 20 năm đóng BHXH = 45%; 12 năm còn lại đóng góp xã hội = 12 x 2% = 24%.

Kết luận: Khi nghỉ hưu, mỗi tháng ông Y được hưởng 69% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ 3: Ông Z là thợ khoan nổ (công việc nguy hiểm). Năm 2021, ông nghỉ hưu ở tuổi 58, đủ 15 tuổi để làm công việc này với 35 năm đóng góp an sinh xã hội.

Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính: 19 năm đóng BHXH = 45%; 16 năm đóng BHXH còn lại = 16 x 2% = 32%.

Tỷ lệ phụ cấp lương chung theo số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông B là 77%, nhưng theo quy định thì tỷ lệ này tối đa chỉ là 75%. Như vậy, hàng tháng ông Z được hưởng lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động (nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020): Tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm đóng góp cho xã hội. Sau đó, 2% mỗi năm.

Đối với người lao động (nghỉ hưu từ 01/01/2020)
Đối với người lao động

Ví dụ 1: Chị Trang làm việc trong điều kiện bình thường. Năm 2020, bà nghỉ hưu ở tuổi 55 và đóng BHXH được 30 năm.

Mức lương hưu hàng tháng của ông được tính theo mức hưởng: 15 năm đóng BHXH = 45%; 15 năm đóng BHXH còn lại = 15 x 2% = 30%.

Tổng cộng, mức lương hưu của bà Trang bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

-> Như vậy, trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi và trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu chỉ cách nhau 5 năm.

Cách tính lương hưu cho người lao động nghỉ hưu năm 2020

3. Cách tính lương hưu của người lao động nghỉ hưu năm 2022

Mức lương hưu = Mức nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (1) + Mức giám định lại (2)

Trong đó:

(1): Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, mỗi năm bổ sung được tính thêm 2% cho đến mức tối đa là 75%.

(2): Được tính bằng mức hưởng lương hưu nêu trên nhân với mức điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Cụ thể bảng dưới đây:

Thời gian đóng BHXH % được điều chỉnh vào năm 2020
20 năm 3,64%
20 năm + (01 tháng đến 6 tháng) 3,93%
20 năm 07 tháng – 21 năm 4,21%
21 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 4,48%
21 năm 07 tháng – 22 năm 4,75%
22 tuổi + (từ 01 tháng đến 06 tháng) 5,00%
22 năm 7 tháng – 23 năm 5,25%
23 tuổi + (01 tháng đến 06 tháng) 5,48%
23 năm 07 tháng – 24 năm 5,71%
24 năm (01 tháng đến 06 tháng) 5,94%
24 năm 07 tháng – 25 năm 6,15%
25 năm + (01 tháng đến 06 tháng) 5,45%
25 năm 07 tháng – 26 năm 4,78%
26 tuổi + (01 tháng đến 06 tháng) 4,12%
26 năm 07 tháng – 27 năm 3,48%
27 tuổi + (01 tháng đến 06 tháng) 2,86%
27 năm 07 tháng – 28 năm 2,25%
28 tuổi + (01 tháng đến 06 tháng) 1,67%
28 năm 07 tháng – 29 năm 1,10%
29 tuổi + (01 tháng đến 06 tháng) 0,54%

Ví dụ: Năm 2020, bà Ngọc 55 tuổi, có 25 năm đóng BHXH, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 5.200.000 đồng / tháng.

Mức lương hưu của bà Ngọc nếu nghỉ hưu vào năm 2020 được tính như sau:

– Mức lương hưu được tính theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

15 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại = 10 x 2% = 20%. Tổng là 45% + 20% = 65%.

Chỉ với cách tính này, mức lương hưu bà Ngọc nhận được sẽ là 65% x 5.200.000 đồng / tháng = 3.380.000 đồng / tháng.

– Ngoài 25 năm đóng BHXH, chị còn được hỗ trợ 6,15% bằng 6,15% x 3.380.000 đồng / tháng = 207.870 đồng / tháng.

Kết luận, mức lương hưu thực nhận của bà Ngọc là 3.380.000 đồng / tháng + 207.870 đồng / tháng = 3.587.870 đồng / tháng.

Trên đây là một số bước đơn giản để tính lương hưu năm 2020 đơn giản và nhanh nhất. Tôi hy vọng bạn thành công

Xem thêm: Cách tìm số thuế cá nhân của bạn

#Cách #tính #lương #hưu #năm #đơn #giản #chính #xác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.