Bài viết này chia sẻ thông tin chi tiết về cách đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế và khai thuế qua mạng sau khi đăng nhập hệ thống.

1. Đăng ký bổ sung dịch vụ Nộp thuế

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch vụ”
– Hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin dịch vụ

Bước thứ hai: Chọn “Đăng ký dịch vụ thanh toán phí”

Bước 3: Chọn ngân hàng đã đăng ký dịch vụ Thanh toán Phí điện tử, sau đó chọn “Tiếp tục”
– Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký bổ sung

Đáng chú ý: Tên chủ tài khoản và số tài khoản có thể được nhập hoặc để trống

Đăng ký thêm dịch vụ nộp thuế
Bước 4: Nhấp vào nút “Tiếp tục”
– Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết thay đổi dịch vụ
Đăng ký thêm dịch vụ nộp thuế
Bước 5: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”
– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
Nhập đúng mã PIN và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống sẽ thông báo việc ký điện tử thành công và cập nhật thông tin thay đổi của người nộp thuế.

2. Đăng ký bổ sung dịch vụ báo cáo thuế

Bước 1: NNT chọn menu “Quản lý tài khoản”, sau đó chọn “Chỉnh sửa thông tin dịch”
Dịch vụ”
– Hệ thống hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin dịch vụ

Bước thứ hai: Chọn “Đăng ký dịch vụ khai thuế”

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình lưu tờ khai thuế, sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 4: Nhấp vào nút “Tiếp tục”
– Hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết Thay đổi Dịch vụ.


Bước 5: Nhấp vào nút “Ký và Gửi”
– Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
– Nhập đúng mã PIN và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống sẽ thông báo chữ ký điện tử thành công và cập nhật thông tin điều chỉnh của người nộp thuế.
Xem thêm: Cách dễ nhất để nộp thuế điện tử trực tuyến

Trên đây là cách đăng ký bổ sung dịch vụ khai thuế, kê khai thuế qua mạng. Tôi hy vọng bạn thành công.

#Cách #đang #bô #sung #dich #Nọp #thuê #và #Khai #Thuế #qua #mạng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.