Những thông tin cập nhật mới nhất về bản đồ chi tiết Quảng Bình như bản đồ giao thông, bản đồ hành chính xã, huyện, thành phố tỉnh Quảng Bình, hi vọng các bạn có thêm những thông tin hữu ích về bản đồ. Quảng Bình. Bể khổ lớn vào năm 2022.

Quảng Bình là một tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên 8.065,27 km² (tổng diện tích: 806.527 ha). Hiện nay, Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính gồm 1 thị xã, 1 thị xã, 6 huyện với 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 thị trấn, 15 phường và 128 xã.

Bản đồ hành chính hành tinh Quảng Bình

Bản đồ Quảng Bình
Bản đồ Quảng Bình, Click vào ảnh để xem lớn hơn
Bản đồ giao thông công cộng
Bản đồ giao thông Quảng Bình, Click vào ảnh để xem lớn hơn
Bản đồ du lịch quảng bình
Bản đồ du lịch Quảng Bình, Click vào ảnh để xem khổ lớn

Bản đồ thành phố đồng hới

Thành phố Đồng Hới có 15 đơn vị hành chính gồm 9 huyện: Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Đông Hải, Đồng Phú, Đông Sơn, Đức Ninh Đông, Hải Thành, Nam Lý, Phú Hải và 6 xã: Bảo Ninh, Đức Ninh, Lộc Ninh. , Nghĩa Ninh, Quảng Phú, Thuận Đức.

Bản đồ thành phố Ba Đồn

Thành phố Ba Đồn có 16 đơn vị hành chính gồm 6 huyện: Ba Đồn, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Phúc, Quảng Thọ, Quảng Thuận và 10 xã: Quảng Hải, Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Thủy, Quảng Tiến, Quang Trung, Quảng Văn.

Bản đồ huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch có 28 đơn vị hành chính gồm 3 thị trấn: Hoàn Lão (huyện lỵ), Phong Nha, Nông trường Việt Trung và 25 xã: Bắc Trạch, Cự Nẫm, Đại Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hạ Trạch, v.v. Hải Phú, Hòa Trạch, Hưng Trạch, Lâm Trạch, Liên Trạch, Lý Trạch, Môn Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Phú Định, Phúc Trạch, Sơn Lộc, Tân Trạch, Tây Trạch, Thanh Trạch, Thượng Trạch, Trung Trạch Trạch, Vạn Trạch, Xuân Trạch

Bản đồ huyện thủy

Huyện Lệ Thủy có 26 đơn vị hành chính gồm 2 tổng: Kiến Giang (huyện lỵ), Nông trường Lệ Ninh và 24 xã: An Thủy, Cẩm Thủy, Dương Thủy, Hoa Thủy, Hồng Thủy, Hưng Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Ngân Thủy, Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Phong Thủy, Phú Thủy, Sen Thủy, Sơn Thủy, Tân Thủy, Thái Thụy, Thanh Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy.

Bản đồ Huyện Minh Hóa

Huyện Minh Hóa có 15 đơn vị hành chính gồm thành phố Quy Đạt (huyện lỵ) và 14 xã: Dân Hóa, Hóa Hợp, Hóa Phúc, Hóa Sơn, Hóa Thành, Hóa Tiến, Hồng Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa, Thượng Hóa, Trong Hòa, Trung Hòa, Xuân Hòa, Yên Hòa.

Bản đồ Huyện Quảng Ninh

Huyện Quảng Ninh có 15 đơn vị hành chính gồm thành phố Quán Hàu (huyện lỵ) và 14 xã: An Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Lương Ninh, Tân Ninh, Trường Sơn, Trường Sơn. Mùa xuân. , Vạn Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh.

Bản đồ Huyện Quảng Trạch

Huyện Quảng Trạch có 17 đơn vị hành chính gồm 17 xã: Cảnh Dương, Cảnh Hóa, Liên Trường, Phù Hóa, Quảng Châu, Quảng Đông, Quảng Hợp, Quảng Hưng, Quảng Kim, Quảng Lưu, Quảng Phú, Quảng Phương (các huyện). ). bệnh kiết lỵ)[1]Quảng Thạch, Quảng Thành, Quảng Tiến, Quảng Tùng, Quảng Xuân.

Bản đồ Huyện Tuyên Hóa

Huyện Tuyên Hóa có 19 đơn vị hành chính gồm thành phố Đồng Lễ (huyện lỵ) và 18 xã: Cao Quảng, Châu Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Hướng Hóa, Kim Hóa, Lâm Hóa, Lệ Hóa, Mai. Hóa, Ngư Hóa, Phong Hóa, Sơn Hòa, Thạch Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch, Thuận Hóa, Tiến hóa, Văn hóa.

#Bản #đồ #hành #chính #tỉnh #Quảng #Bình #Khổ #Lớn #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.