Cập nhật mới nhất năm 2022 về bản đồ hành chính các xã, huyện, thành phố tỉnh Cao Bằng. Chúng tôi hy vọng bạn có thêm những thông tin hữu ích về bản đồ Cao Bằng phóng to.

Cao Bằng có diện tích tự nhiên 6.690,72 km² (đơn vị hành chính lớn thứ 60 của Việt Nam) về dân số, chiều dài tỉnh theo hướng Bắc – Nam là 80 km, chiều rộng theo hướng đông – tây là 170 km. Trung tâm địa lý của tỉnh là xã Trường Lương, huyện Hòa An.

Bản đồ địa chính cao bằng
Bản đồ địa chính cao bằng

Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2022

Bản đồ Cao Bằng
Bản đồ Cao Bằng, click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn
        Bản đồ du lịch cao bằng
Bản đồ du lịch Cao Bằng, Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Bản đồ thành phố cao bằng

Thành phố Cao Bằng có 8 huyện: Đề Thám, Duyệt Trung, Hòa Chung, Hợp Giang, Ngọc Xuân, Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang và 3 xã: Chu Trinh, Hưng Đạo, Vinh Quang.

Bản đồ Huyện Bảo Lạc

Huyện Bảo Lạc có 01 thị trấn Bảo Lạc và 16 xã: Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập. , Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường.

Bản đồ Huyện Bảo Lâm

Huyện Bảo Lâm có 01 thị trấn Pác Miều và 12 xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quang Lâm, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vinh Phong, Vinh Quang, Yên Thọ. .

Bản đồ Quận Hạ Lang

Huyện Hạ Lang có 01 thị trấn Thanh Nhất và 12 xã: An Lạc, Cô Ngàn, Đức Quang, Đồng Loan, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Quang Long, Thắng Lợi, Thị Hoa, Thống Nhất, Vĩnh Quý.

Bản đồ Huyện Hà Quảng

Huyện Hà Quảng có 02 thị trấn: Xuân Hòa (huyện lỵ), Thông Nông và 19 xã: Cải Viên, Cần Nông, Cần Yên, Đa Thông, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Lương Can, Lương Thông, Mã Ba, Ngọc Dao, Ngọc Động, Thôn Nội, Quý Quan, Sóc Hà, Thanh Long, Thượng Thôn, Tổng Cố, Trường Hà, Yên Sơn.

Bản đồ Quận Hòa An

Huyện Hòa An có 01 thị trấn Nước Hai và 14 xã: Bạch Đằng, Bình Dương, Dân Chủ, Đại Tiến, Đức Long, Hoàng Tung, Hồng Nam, Hồng Việt, Lê Chung, Nam Tuấn, Ngũ Lão, Nguyễn Huệ, Quang Trung. , Trương Lương.

Bản đồ huyện nguyên bình

Huyện Nguyên Bình có 02 thị trấn: Nguyên Bình (huyện lỵ), Tình Húc và 15 xã: Ca Thành, Hoa Thám, Hưng Đạo, Mai Long, Minh Tâm, Phan Thanh, Quang Thành, Tam Kim, Thành Công, Thể Dục, Thịnh Vượng. , Triều Nguyên, Vũ Minh, Vũ Nông, Yên Lạc.

Bản đồ huyện thạch an

Huyện Thạch An có 01 thị trấn Đông Khê và 13 xã: Canh Tân, Đức Long, Đức Thông, Đức Xuân, Kim Động, Lê Lai, Lê Lợi, Minh Khai, Quang Trọng, Thái Cường, Thụy Hùng, Trọng Con, Văn Trình. .

Bản đồ Huyện Quảng Hóa

Huyện Quảng Hóa có 3 thị trấn: Quảng Uyên (huyện lỵ), Hòa Thuận, Tà Lùng và 16 xã: Bế Văn Đàn, Cải Bộ, Cách Linh, Chí Thảo, Đại Sơn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Hồng Quang, Mỹ Hưng. , Ngọc Đồng, Phi Hải, Phúc Sen, Quang Hùng, Quốc Toàn, Tiến Thành, Tự Do.

Bản đồ huyện Trùng Khánh

Huyện Trùng Khánh có 2 thị trấn: Trùng Khánh (huyện lỵ), Trà Lĩnh và 19 xã: Cao Chương, Cao Thắng, Chí Viễn, Đàm Thủy, Đình Phong, Đoài Dương, Đức Hồng, Khâm Thành, Lăng Hiệu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Phong Châu, Phong Nẫm, Quảng Hán, Quang Trung, Quang Vinh, Tri Phương, Trung Phúc, Xuân Nội.

#Bản #đồ #hành #chính #tỉnh #Cao #Bằng #khổ #lớn #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.