Tìm kiếm bản đồ quận Thanh Xuân khổ lớn hay bản đồ hành chính các quận Thanh Xuân, để tìm kiếm thông tin về quy hoạch nhà ở, ranh giới địa lý của khu vực..

Vị trí quận Thanh Xuân trên bản đồ Hà Nội
Địa điểm Quận thanh xuân ở trên Bản đồ Hà Nội

Hồ sơ về Quận thanh xuân Ở hà nội

Tháng 12 năm 1996Quận Thanh Xuân được thành lập, có tên chính thức trên bản đồ Việt Nam, là một quận trong vùng Đồng bằng sông hồng và là quận Đô thị Thủ đô Hà Nội, Trụ sở UBND Số 9, Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân Bắc.

Diện tích đất tự nhiên quận Thanh Xuân 9,11 km²dân số năm 2020 là 294,698 Tất cả mọi người. Vị trí tiếp giáp như sau: phía Đông giáp quận Hai Bà Trưng; Phía Tây giáp quận Nam Từ Liêm; Nam giáp các quận Hoàng Mai, Thanh Trì; Phía Bắc giáp quận Đống Đa, quận Cầu Giấy.

Về đơn vị hành chính, đến năm 2022, Quận Thanh Xuân có 11 quý: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình.

Bản đồ hành chính Quận thanh xuân khổ lớn vào năm 2022

Bản đồ hành chính quận Thanh Xuân bản đồ vệ tinh
Bản đồ hành chính quận Thanh Xuân bản đồ vệ tinh
Bản đồ hành chính quận Thanh Xuân khổ lớn năm 2022
Bản đồ hành chính quận Thanh Xuân khổ lớn năm 2022

Bản đồ vị trí các mốc địa giới hành chính Quận Thanh Xuân
Bản đồ vị trí các mốc địa giới hành chính Quận Thanh Xuân

PHÓNG TO

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Xuân năm 2022
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Thanh Xuân năm 2022

PHÓNG TO

Thông tin cơ bản về Quận thanh xuân

Quận Thanh Xuân được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1996 trên cơ sở tách 5 quận: Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim Giang, Phương Liệt; 78,1 ha diện tích tự nhiên và 20.862 nhân khẩu của quận Nguyễn Trãi, 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.506 nhân khẩu của khu Khương Thượng thuộc quận Đống Đa; Xã Nhân Chính thuộc huyện Từ Liêm và xã Khương Đình thuộc huyện Thanh Trì.

Như vậy, quận Thanh Xuân có diện tích tự nhiên là 913,2 ha và 117.863 nhân khẩu, gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc, cụ thể:

1. Phường Thanh Xuân (đổi tên thành phường Thanh Xuân Trung) có 106,2 ha diện tích tự nhiên và 11.036 nhân khẩu.

2. Huyện Thượng Đình có 65,8 ha diện tích tự nhiên và 13.516 nhân khẩu.

3. Huyện Kim Giang có 22,3 ha diện tích tự nhiên và 8.387 nhân khẩu.

4. Huyện Phương Liệt có 102,8 ha diện tích tự nhiên và 13.030 nhân khẩu.

5. Thành lập phường Thanh Xuân Nam trên cơ sở 32,8 ha diện tích tự nhiên và 8.266 nhân khẩu của phường Thanh Xuân Bắc.

Ranh giới quận Thanh Xuân Nam: Đông giáp quận Hạ Đình, quận Thanh Xuân Trung; Tây giáp quận Trung Văn (quận Nam Từ Liêm); Phía Nam giáp xã Tân Triều (huyện Thanh Trì), huyện Văn Quan (quận Hà Đông), phía Bắc giáp quận Thanh Xuân Bắc.

6. Quận Thanh Xuân Bắc có 48,4 ha diện tích tự nhiên và 17.857 nhân khẩu.

Địa giới quận Thanh Xuân Bắc: phía đông giáp quận Nhân Chính, phía tây và bắc giáp quận Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), phía nam giáp quận Thanh Xuân Nam.

7. Thành lập phường Khương Mai trên cơ sở 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.506 nhân khẩu của phường Khương Thượng.

Địa giới quận Khương Mai: Đông giáp quận Phương Liệt; Phía Tây giáp huyện Khương Trung; Nam giáp huyện Định Công (quận Hoàng Mai); Phía Bắc giáp quận Khương Thượng (quận Đống Đa).

Quận Khương Thượng (quận Đống Đa) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 33,5 ha diện tích tự nhiên và 10.010 nhân khẩu.

8. Thành lập phường Khương Trung trên cơ sở 78,1 ha diện tích tự nhiên và 20.862 nhân khẩu của phường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa).

Địa giới huyện Khương Trung: phía đông giáp huyện Khương Mai; Tây giáp huyện Thượng Đình; Nam giáp các huyện Khương Đình, Định Công (quận Hoàng Mai); Phía Bắc giáp quận Nguyễn Trãi (quận Đống Đa).

Phường Nguyễn Trãi (quận Đống Đa) sau khi điều chỉnh địa giới hành chính còn lại 23,4 ha diện tích tự nhiên và 11.230 nhân khẩu, đổi tên thành phường Ngã Tư Sở.

9. Huyện Khương Đình được thành lập trên cơ sở 138,9 ha diện tích tự nhiên và 5.929 nhân khẩu của xã Khương Đình.

Địa giới huyện Khương Đình: đông giáp xã Định Công (huyện Thanh Trì); Tây giáp quận Hạ Đình; Nam giáp các phường Kim Giang, Đại Kim (quận Hoàng Mai); Phía Bắc giáp huyện Khương Trung.

10. Huyện Hạ Đình được thành lập trên cơ sở phần còn lại của xã Khương Đình với 58,6 ha diện tích tự nhiên và 4.245 nhân khẩu.

Địa giới hành chính quận Hạ Đình: Phía Đông giáp huyện Khương Đình; Tây giáp các quận Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam; Nam giáp xã Tân Triều (huyện Thanh Trì); và huyện Kim Giang; Phía Bắc giáp huyện Thượng Đình.

11. Huyện Nhân Chính được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Nhân Chính gồm 160,9 ha và 9.229 nhân khẩu.

Địa giới hành chính huyện Nhân Chính: phía Đông giáp huyện Láng Hạ, huyện Thịnh Quang (quận Đống Đa); Tây giáp quận Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và quận Thanh Xuân Bắc; Nam giáp huyện Thượng Đình, quận Thanh Xuân Trung; Phía Bắc giáp huyện Trung Hòa (quận Cầu Giấy)

Quận Thanh Xuân có 11 phường: Hạ Đình, Khương Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình.

Google Maps chỉ đường đến Quận Thanh Xuân

#Bản #đồ #Hành #chính #Quận #Thanh #Xuân #khổ #lớn #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.