Bạn đang tìm kiếm bản đồ quận Hai Bà Trưng khổ lớn hay bản đồ hành chính các quận Hai Bà Trưng, ​​để tìm kiếm thông tin về quy hoạch nhà ở, ranh giới địa lý của khu vực.

We Invert tổng hợp và chia sẻ trên bản đồ Quận Hai Bà Trưng phóng to năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp và chia sẻ thông tin về sự hình thành và phát triển của Quận Hai Bà Trưng“.

Vị trí quận Hai Bà Trưng trên bản đồ Hà Nội
Địa điểm Quận Hai Bà Trưng ở trên Bản đồ Hà Nội

Hồ sơ về Quận Hai Bà Trưng

Năm 1961, Quận Hai Bà Trưng được thành lập tại khu vực đồng bằng sông Hồng, nằm ở Nội thất Đông Nam của thành phố Hà Nội. Đó là một khu vực danh dự được đặt theo tên của hai bạn nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta. Chi tiết: Hai Bà Trưng TrắcTrưng Nhị.

Diện tích đất tự nhiên của quận là 9,2 km² (năm 2018 dân số 221.893 người), phía Đông giáp quận Long Biên; Tây giáp quận Đống Đa; Phía Tây Nam giáp Quận Thanh Xuân; Phía Nam giáp quận Hoàng Mai; Phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm.

Kể từ năm 2022, quận Hai Bà Trưng có 18 quý bao gồm: Bách Khoa, Bạch Đằng, Bạch Mai, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhân, Trương Định, Vĩnh Tuy.

Bản đồ hành chính Quận Hai Bà Trưng khổ lớn vào năm 2022

Bản đồ hành chính các khu phố quận Hai Bà Trưng
Bản đồ hành chính các khu phố quận Hai Bà Trưng

Bản đồ sử dụng đất khổ lớn chi tiết quận Hai Bà Trưng
Bản đồ sử dụng đất khổ lớn chi tiết quận Hai Bà Trưng

PHÓNG TO

Quy hoạch chi tiết phát triển quận Hai Bà Trưng khổ lớn
Quy hoạch chi tiết phát triển quận Hai Bà Trưng khổ lớn

PHÓNG TO

Thông tin cơ bản về Quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng nằm trên phần đất trước đây thuộc các tổng: Hậu Nghiêm (sau đổi là Thanh Nhàn), Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên), Tiền Nghiêm (sau đổi là Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương, một số quận. của huyện Thanh Trì và lũy của Trung tướng Trần Khát Chân từ Ô Cầu Dền (đầu phố Trần Khát Chân) đến cuối Bạch Mai, đến các huyện có tên là Mai (Mai Động, Tương Mai nay thuộc Hoàng Mã. quận).

Trước năm 1961, quận cùng với Bạch Mai, Mai Động và Hoàng Mai thuộc Trung tâm Hà Nội và quận VII.

Năm 1961, khu vực quận trở thành khu Hai Bà Trưng.

Tháng 6 năm 1981, quận Hai Bà Trưng đổi thành quận Hai Bà Trưng gồm 22 quận: Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Bùi Thị Xuân, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Giáp Bát, Lê. Dai. Hạnh, Minh Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Tương Mai, Vĩnh Tuy.

Ngày 13 tháng 10 năm 1982, phường Mai Động được thành lập trên cơ sở các thôn Mai Động và Mộ Táo của xã Hoàng Văn Thụ, huyện Thanh Trì.

Ngày 14 tháng 3 năm 1984, huyện Giáp Bát được chia thành 2 huyện: Giáp Bát và Tân Mai.

Ngày 26 tháng 10 năm 1990, chuyển xã Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Thanh Trì về quận Hai Bà Trưng quản lý và đổi thành quận Hoàng Văn Thụ.

Đầu năm 2003, quận Hai Bà Trưng có 25 quận: Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Bùi Thị Xuân, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ, Lê Đại Hành, Mai Động. , Minh Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Tương Mai, Vĩnh Tuy.

Ngày 06 tháng 11 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003 / NĐ-CP điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Động, Tương Mai, Tân Mai, Giáp Bát và Hoàng Văn Thụ. . (Quận Hai Bà Trưng) thuộc quận Hoàng Mai quản lý. Sau khi điều chỉnh, quận Hai Bà Trưng có 20 phường.

20 khu phố là: Bạch Đằng, Bách Khoa, Bạch Mai, Bùi Thị Xuân, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Đồng Tâm, Lê Đại Hành, Minh Khai, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ, Phố Huế , Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai, Thanh Lương, Thanh Nhàn, Trương Định, Vĩnh Tuy.

Ngày 01 tháng 3 năm 2020, sáp nhập quận Bùi Thị Xuân và một phần diện tích, dân số của quận Ngô Thì Nhậm vào quận Nguyễn Du; sáp nhập phần còn lại của quận Ngô Thì Nhậm với quận Phạm Đình Hổ.

Do đó, quận Hai Bà Trưng hiện nay có 18 phường.

Google Maps tại quận Hai Bà Trưng

#Bản #đồ #Hành #chính #Quận #Hai #Bà #Trưng #khổ #lớn #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.