Bạn đang tìm kiếm bản đồ quận Bắc Từ Liêm khổ lớn hay bản đồ hành chính các quận Bắc Từ Liêm, để tìm kiếm thông tin về quy hoạch đô thị, giới hạn địa lý của khu vực.

We Invert tổng hợp và chia sẻ trên bản đồ Quận bắc từ liêm phóng to năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp và chia sẻ những thông tin về kinh tế, giao thông và “quá trình hình thành và phát triển của Quận bắc từ liêm

Vị trí quận bắc từ liêm trên bản đồ hà nội
Địa điểm Quận bắc từ liêm ở trên Bản đồ Hà Nội

Tổng quan về vùng lân cận Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm là một quận thuộc trung tâm thành phố của thủ đô Hà Nội, có diện tích 45,24 km², nằm dọc theo bờ Nam sông Hồng, phía đông giáp quận Tây Hồ và quận Cầu Giấy; Tây giáp các huyện Đan Phượng, Hoài Đức; Phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm; Phía Bắc giáp huyện Đông Anh với ranh giới là sông Hồng.

Bắc Từ Liêm được chia thành 13 đơn vị hành chính, gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn. Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.

Quận được thành lập theo Nghị quyết số 132 / NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội trên cơ sở chia tách địa giới hành chính của Huyện Từ Liêm. chia tách 9 xã: Thượng Chất, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thành phố Cầu Diễn, huyện Từ Liêm cũ.

Bản đồ hành chính của huyện Bắc Từ Liêm khổ lớn vào năm 2022

Bản đồ hành chính quận Bắc Từ Liêm năm 2022
Bản đồ hành chính quận Bắc Từ Liêm năm 2022

Học nhiều hơn về Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm được thành lập theo Nghị quyết số 132 / NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 9 xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây. Title, Thuy Phuong, Minh. Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thành phố Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm cũ. Đồng thời, thành lập 13 khu phố của quận Bắc Từ Liêm như sau:

– Thành lập huyện Thượng Cát trên cơ sở toàn bộ 388,90 ha diện tích tự nhiên và 1 vạn nhân khẩu của xã Thượng Cát.

– Thành lập huyện Liên Mạc trên cơ sở toàn bộ 598,70 ha diện tích tự nhiên và 12.966 nhân khẩu của thị trấn Liên Mạc.

– Thành lập huyện Thụy Phương trên cơ sở toàn bộ 287,59 ha diện tích tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương.

– Thành lập huyện Minh Khai trên cơ sở toàn bộ 485,91 ha diện tích tự nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai.

Đàm Đình (Đình Tây Tựu) thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đình thờ tướng Đạo Trường (tức Thánh Bạch Hạc Tam Giang) có tài văn võ song toàn, được phong làm Đốc học, cai quản huyện Sơn Nam.

– Thành lập huyện Tây Tựu trên cơ sở toàn bộ 530,18 ha diện tích tự nhiên và 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương. Huyện Tây Tựu có 539,48 ha diện tích tự nhiên và 27.566 nhân khẩu.

– Thành lập huyện Đông Ngạc trên cơ sở 241 ha diện tích tự nhiên và 23.922 nhân khẩu của xã Đông Ngạc.

– Thành lập huyện Đức Thắng trên cơ sở 120 ha diện tích tự nhiên và 19.923 nhân khẩu còn lại của xã Đông Ngạc.

– Thành lập huyện Xuân Đỉnh trên cơ sở 352,20 ha diện tích tự nhiên và 33.659 nhân khẩu của xã Xuân Đỉnh.

– Thành lập huyện Xuân Tảo trên cơ sở 226,30 ha diện tích tự nhiên và 12.622 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Đỉnh.

– Thành lập huyện Cổ Nhuế 1 trên cơ sở 217,70 ha và 33.346 nhân khẩu của xã Cổ Nhuế; 3,30 ha diện tích tự nhiên và 372 nhân khẩu của khu đô thị Cầu Diễn. Huyện Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích tự nhiên và 33.718 nhân khẩu.

– Thành lập huyện Cổ Nhuế 2 trên cơ sở 403,43 ha và 44.488 nhân khẩu còn lại của xã Cổ Nhuế; 1,60 ha diện tích tự nhiên và 292 nhân khẩu của khu đô thị Cầu Diễn. Huyện Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha diện tích tự nhiên và 44.780 nhân khẩu.

– Thành lập huyện Phúc Diễn trên cơ sở 209,03 ha và 21.820 nhân khẩu của xã Phú Diễn; 8 ha và 1.914 nhân khẩu của thành phố Cầu Diễn (phía Nam Quốc lộ 32 và phía Tây sông Nhuệ). Huyện Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tự nhiên và 23.734 nhân khẩu.

– Thành lập huyện Phú Diễn trên cơ sở 189,62 ha và 19.514 nhân khẩu còn lại của xã Phú Diễn; 62,58 ha và 7.548 nhân khẩu tại xã Cầu Diễn (phía Bắc Quốc lộ 32). Huyện Phú Diễn có 252,20 ha diện tích tự nhiên và 27.062 nhân khẩu.

Ngày 27/4/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1263 / NQ-UBTVQH14 (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022). Theo đó, 10,32 ha diện tích tự nhiên được điều chỉnh thuộc địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 1 thành phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Bắc Từ Liêm

#Bản #đồ #Hành #chính #Quận #Bắc #Từ #Liêm #khổ #lớn #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.